Info om projektet

26.8.2010: Foreningen “Teknikkens Univers Danmark” er nu klar til at gå i luften.

Vedtægterne er nu forhåndsgodkendt af Skat således, at formaliteterne er i orden, så snart der er valgt fem personer til bestyrelsen (se foreningen) samt to suppleanter. Og naturligvis skal der være et kontingent, som skal være overkommeligt, så alle har mulighed for at være med.

Mødet i Maribo skal ud over præsentationen af projektet være en dialog om muligheder, og den stiftende generalforsamling skal også gerne være med til at sætte den kreative proces i gang, som skal munde ud i et projekt, der både fysisk og mentalt bliver et fyrtårn for Lolland og Falster.

Kunne du tænke dig at stille op til bestyrelsen, så skriv lidt om dig selv til Carsten Andersen, som er igangsætter for mødet, foreningen .

Den nye forening er for alle, der vil have, at Lolland og Falster ikke bare skal vente på hjælp udefra og vente på, at broen til Femern skal løse alle vore problemer.

HUSK – at selv om det er et slogan fra Barack Obama, så gælder det også os:

YES, WE CAN!

Foreningen har nu fået sit kontonummer i Lollands Bank: Reg.nr. 6520 Konto: 0004144006

7. december 2010: Der afholdes en Idé-faktor konkurrence på Sørup Herregård. Dommerne er professor Vincent Hendricks, forfatter Tania Ellis og erhvervsmanden Mads øvlisen (kendt fra Novo Nordisk). Prisen der kæmpes om er 100.000 kr. Desværre faldt priserne ikke i vores kurv, men vi fik lært en masse og fik skabt nye kontakter.

Projekt Teknikkens Univers er dog langt fra gået i stå. I forlængelse af de input vi har fået, er formandens status som (nu fhv.) formand også for Lolland-Falsters Veteran Klub anvendt til at afprøve delelementet CarWalk, idet klubben gik sammen med Lungholm Slot ved Rødby og Folketidende om at lave Lungholm CarWalk i august 2010.

Sideløbende er der kommet en god udvikling af projektet. I januar 2011 fik vi kontakt med BayArch.dk og arkitekt Christian Bay-Jørgensen, som har givet ideerne helt ny luft under vingerne. Skitserne kan man se under gallerier.

Det har ud over smukke tegninger også givet os nogle nye indgangsvinkler til visionen om energivenligt byggeri, og en helt ny måde at tænke univers på.

Det er ganske åbenlyst, at et sådant projekt skal gennemarbejdes godt. Derfor har vi brugt en del tid på møder med bl.a. Videnskabsministeriet, for at finde nye veje til at komme videre med projektet, og hver gang er der kommet nye ideer og ny inspiration, således at foreningen – og primært bestyrelsen – har kunnet gå nye veje.

Opbakning har vi også virkeligt mærket i sidste halvår af 2011. Først og fremmest har Knuthenborg givet os en håndsrækning ved at give os mulighed for at bygge, der hvor vi gerne vil. Jorden tilhører nemlig Knuthenborg.

Men også Lollands Bank har vist sympati for projektet. OK Benzin har vist interesse for at stå i spidsen for de nye tankanlæg, der er udset til at skulle ligge ved afkørsel 48, og Folketidende har flittigt bakket op om projektet gennem omtale og ved at stille gratis annoncer til rådighed.

Dansk Metal i Maribo har givet et “godt-gået” til gruppen bag Teknikkens Univers. Dels fordi projektet har udviklingspotentiale og dels fordi det kan skabe arbejdspladser, som er en af de vigtigste grundlag for fagforeningens virke.

Senest har DONG ENERGY vist interesse for at indgå en klimapartneraftale og en sondering af et samarbejde med Innovation Lab har gjort projektet endnu mere modent til igangsættelse.

Den 7. november 2011 kunne alle anstrengelserne krones med 400.000 kr. fra Lolland Kommunes Destinationspulje. Det har betydet endnu flere muligheder, og første halvår af 2012 skal afdække de trusler og muligheder har liggende foran sig.

Helst skulle vores nyligt tilknyttede fundraiser, Dea Cordt Kragh, hjælpe med at skaffe os yderligere midler, således at vi kan nå hele vejen og forhåbentlig gå ud i verden med ordene: KLAR, PARAT, START!