Følg udviklingen

Her kan du følge med

Opdatering den 11. marts 2013:

Vi kæmper videre med projektet Teknikkens Univers, selv om det måske virker, som vi kun træder vande.

Vi har naturligvis lavet meget andet end det, som blev skrevet ud den 7. februar. Vi vil prøve at gøre rede for, hvad det er vi har gang i.

Siden generalforsamlingen den 24. april 2012 i Sakskøbing, har vi været i fuld gang. Vi har anvendt de fleste af de 400.000 kr., som vi fik fra Destinationspuljen i november 2011.

De er investeret i en projektbeskrivelse, som InnovationLab og Christian Bay-Jørgensen har stået bag samt honorarer for projektstyring og ansøgninger til diverse fonde og legater.

MØDERÆKKE:

01.05.12 – Fremlæggelse for Rotary Rødby, hvor vi fik kontakt med arkitekt Jesper Høegh fra Holeby, der arbejder på Vejrø for Saxo Bank

06.06.12 – Møde med LAG Guldborgsund for gennemgang af mulige tilskud fra enten LAG Guldborgsund eller LAG Lolland.

14.06.12 – Start på oversættelse af hjemmesiden til engelsk og tysk (Bjarne).

27.06.12 – Bestyrelsesmøde hos Dea Cordt Kragh i Sakskøbing – med deltagelse af Mads Thimmer og Chr. Bay-Jørgensen. Projektets arbejdstitel er nu MOVE! – fordi indholdet er koncentreret om noget med transport af mennesker.

14.08.12 – Møde hos Dea Cordt Kragh omkring nye mulige fondsansøgninger.

04.09.12 -Møde med Christoffer Knuth og Carsten Lygum (MTH) omkring tildeling af jord på afkørsel 48, på grund af den megen presseomtale af nye virksomheder, der skulle flytte til.

10.09.12 -Møde i Sorø  – Turistfremme.
VisitDenmark havde inviteret til møde omkring nye initiativer inden for turisme. Desværre var det kun et forsøg på at skaffe penge til de helt nyinnovative tiltag som vikingespil og cykelturisme!!!!!

14.09.12 – Møde med LAG Lolland – for at fortælle om projektet, men vi blev afvist, idet man var mere interesseret i om fx Danmarks Naturfrednings Forening ville acceptere byggeriets højde!

17.09.12 – Møde med Anders Høiris, Business LF, sammen med Dea Cordt Kragh. Resultatet var desværre nedslående, arrogant og lidt spild af tid.

23.10.12 – Klimapartnermøde i Gentofte (bl.a. astronaut Wubbo Okkels).
Et supergodt inspirationsmøde, hvor astronauten ud over at fortælle om oplevelsen ude i verdensrummet, fortalte om udviklingen af køretøjer drevet af solenergi og en del andre fremtidsrettede projekter.

14.11.12   Møde i Næstved – Byggeriets Ildsjæle – en præsentation af forskellige projekter, som havde fået tilskud, og et møde med nogle yngre innovative folk, som opfordrede os til at søge midler fra Byggeriets Ildsjæle. (Læs mere under ansøgninger)

21.11.12 -Bjarne og Carsten vedr. Præsentationsfilm. Der arbejdes på at visialisere projektets detaljer. Når det er færdigt vil vi lægge et link ud på hjemmesiden.

29.11.12 – Belttrade seminar i Lübeck (Bjarne Jensen).
Egentlig et møde for virksomheder, som kunne danne netværk på tværs af Femern Bælt. Men der dukkede også andre projektmagere op. Således også en yngre  herre med en plan om et oplevelsescenter ved byen Fehmarn. Ham fik jeg en interessant snak om et kommende samarbejde med. Nærmere følger.

17.01.13 – Bjarne Jensen og Carsten Andersen overtog ansvaret for regnskaberne 2012 idet der nu indgår to CVR-numre.

24.01.13 – Susanne Hovmand-Simonsen – Knuthenlund.
Mødet handlede om evt. samarbejde på afkørsel 48 samt mulighederne på det kulinariske område for at få tilskud fra Landdistriktspuljen og andre puljer By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet. Et meget udbytterigt møde.

29.01.13 – Belttrade møde på Lalandia (Bjarne Jensen). Der blev holdt status for de netværksgrupper, som hidtil er udsprunget af projektet “Klar til nye muligheder”. Endvidere blev det oplyst, at Belt Trade løber ihvert fald året ud, så de forskellige grupper fortsat kan få assistance med videreudvikling.

31.01.13 – Klimapartnermøde i OddFellow-logen i København.
Novo Nordisk og Zoologisk Have om, hvordan de havde løst store opgaver og investeringer med at opnå forskellige energibesparelser. Bjarnes gamle miljøkonsulenthjerte blev meget begejstret, da begge oplægsholdere nævnte, at intet havde været opnået uden aktiv medarbejder-deltagelse.

Charlotte Søndergren fra Dansk Energi holdt et turbo-indlæg om det ekstremt magre udbytte af det seneste miljøtopmøde i FN-regi, som er nået til COP 18.

31.01.13 – Møde med René; Christensen, Henrik Høegh og Lennart Damsbo-Andersen – i Folketinget.

Vi fik en snak om, hvordan de kan hjælpe projektet videre ved diskret lobby-virksomhed overfor de centrale personer, de har adgang til, ligesom de gav deres velsignelse til, at vi måtte henvise til dem, hvis nogen af dem, vi taler med, spørger, om der er politisk opbakning til vores ide. De havde faktisk været en anelse nervøse for, om vi var gået i stå, fordi de ikke havde hørt om os et godt stykke tid. Det kunne Carsten så fortælle, at de ikke behøvede at være – nervøse, altså.

Der var desuden en del snak frem og tilbage om “hønen-og-ægget”-problematikken, som bevirker, at vi stadig er på jagt efter den første million. Hvis vi bare kan vise, at vi kan få den, er der næsten ingen grænser for, hvem der vil støtte, men inden da, kniber med at få nogen til at stå frem, så vi kan søge den million.

En af konklusionerne blev, at de 3 forsøgte at kontakte centrale personer i såvel de politiske baglande og i ministerierne med henblik på at afklare, hvor store – eller små – midler der afsættes til at støtte lokale initiativer, som eksempelvis vores.

07.02.13 – Gennemgang af bogføring og klargøring af materiale til revisor. Det færdige regnskab præsenteres på generalforsamlingen.

19.02.13 – Møde i Rotary-Nakskov med bl.a. 18 lokalpolitikere + 57 repræsentanter for Rotary og lokale virksomheder. På mødet fik Carsten Andersen 15 minutter til at præsentere sig selv, Teknikkens Univers og hvordan han ser Nakskov forny sig. Indlægget blev rost som godt forberedt og innovativt. Der er kommet en del reaktioner fra deltagerne efterfølgende, medens politikernes positive ytringer førte til en skrivelse til Lolland Kommune om en “mellemfinansiering” – eller underskudsgaranti. Dette blev optaget på dagsordenen den 7. marts i Femern Bælt Erhvervs- og Kulturudvalg. Desværre med et negativt svar.

26.02.13 – Færdigt regnskab modtaget fra ekstern revisor.

05.03.13 – Bestyrelsesmøde i Nakskov, hvor ovenstående blev gennemgået, ligesom regnskabet blev gennemgået. Nu skal det til vores interne, valgte revisor Anne Svendsen fra Nysted.

ANSØGNINGER
Blandt de fonde som er søgt er:

Realdania – stedet tæller – afslag

Realdania – Byggeriets Ildsjæle – afslag (uden at vi har kunnet få en begrundelse).

Landdistriktspuljen (Region Sjælland og MBBL) – svar vil blive udsendt ultimo marts 2013.

Dreyers Fond – svar ultimo maj 2013.

I den kommende tid vil Bjarne Jensen og Carsten Andersen søge nye fonde og legater, for at skabe grundlaget for at kunne iværksætte det dokumentations–arbejde, som koster ca. 2,5 mio.kr. og som danner basis for ansøgning om de store beløb til byggeriet eller finde en driftspartner.

Dokumentationsarbejdet vil strække sig over 4-6 måneder fra det tidspunkt, der er penge til det.

Det er foreslået at generalforsamlingen afholdes den onsdag den 10. eller onsdag den 17. april. Herom nærmere – også dagsorden og klokkeslæt.

Denne side bliver opdateret – så følg med hele tiden, hvis du vil være på forkant!!!